Aannamebeleid

Aannamebeleid vrijwilligers Hutaf

Als vereniging zijn wij in de gelukkige omstandigheid dat we over voldoende vrijwilligers beschikken die iets voor de vereniging willen doen, want zonder vrijwilligers geen vereniging. Zonder deze belangrijke groep mensen kunnen onze leden niet wekelijks genieten van wedstrijden, trainingen, toernooien of andere activiteiten buiten het tafeltennis.

Uitgangspunt is dat iedereen die Hutaf een warm hart toedraagt vrijwilliger kan worden. Het is wenselijk dat vrijwilligers lid zijn van de vereniging, maar dit is geen voorwaarde. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure die doorlopen moet worden, voordat iemand vrijwilliger kan worden.

 

Procedure

De procedure voor  toekomstige vrijwilliger bestaat uit  een kennismakingsgesprek met minimaal twee bestuursleden. Tijdens dit gesprek wordt de vrijwilliger geattendeerd op de website van Hutaf waarop o.a. de gedragsregels en informatie over de vertrouwenspersoon gepubliceerd zijn.

Daarnaast wordt er  een VOG-verklaring aangevraagd. Deze moet iedere drie jaar worden vernieuwd. In onderling overleg kunnen  (indien van toepassing) referenties worden gevraagd bij verenigingen waar de vrijwilliger eerder actief is geweest

2015 Template created by Makorsoft