Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Hutaf

Waarom is een vertrouwenspersoon nodig binnen Hutaf?

Het is belangrijk dat de leden van Hutaf kunnen tafeltennissen in een veilig sportklimaat waarbij rekening gehouden wordt met de grenzen van anderen. Iedereen mag aangeven waar zijn of haar persoonlijke grens ligt, zonder dat daar flauw of raar over gedaan wordt. De vereniging moet immers voor iedereen veilig, vertrouwd en plezierig zijn. Sporters die last hebben van (seksuele) intimidatie, pestgedrag of geweld, kunnen dat het beste uitspreken. Het liefste tegen degene die het doet, maar als dat niet helpt of de sporter durft dit niet, dan kan hij of zij het beter vertellen aan iemand anders. Thuis of op de club.

 

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is voor iedereen aanspreekbaar die ergens een probleem mee heeft, dit kan persoonlijk zijn of met iemand van de vereniging en je weet niet wat te doen.

Het kan ook zijn dat je lastig gevallen wordt door iemand en je weet niet bij wie je terecht kan.

Van de bond en NOC/NSF  hebben we informatie ontvangen over seksuele intimidatie, zodat we weten hoe we hier mee om moeten gaan, of welke stappen ondernomen moeten worden.

Dit betekent ook dat we binnen de vereniging alert zijn op ongewenst gedrag, en dat we een goed beleid willen voeren hoe we hier met zijn allen mee om kunnen gaan.

Met name voor de jeugdleden is het belangrijk  dat er een vertrouwenspersoon is bij wie ze terecht kunnen, zij zijn de meest kwetsbare groep.

 

Voorstellen vertrouwenspersoon

Mijn naam is Doreen Keurentjes. Ik woon samen met Maarten en samen hebben we drie kinderen. Max en Finn hebben altijd met veel plezier getraind en gespeeld bij Hutaf, Tove is een echte voetballer. Zelf ben ik regelmatig bij Hutaf te vinden als coach. Op dit moment mag ik het tweede jeugdteam begeleiden.

In het dagelijks leven werk ik als consulent Kunst & Onderwijs. Daarnaast heb ik mijn eigen praktijk als kindercoach. Het werken met en voor kinderen is dus dagelijkse kost.

Hutaf heeft mij benaderd om als vertrouwenspersoon van de club te fungeren. Als vertrouwenspersoon ben ik het aanspreekpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Zowel voor slachtoffers, beschuldigden als betrokkenen. Ik kan je adviseren en ondersteunen bij het vinden van een oplossing, je een luisterend oor bieden en eventueel doorverwijzen naar geschikte hulp. Je kunt er altijd, onder alle omstandigheden vanuit gaan, dat jouw verhaal in principe vertrouwelijk wordt behandeld. Ik zeg in principe omdat, wanneer de veiligheid van andere leden in gevaar kan komen, ik het wel verplicht ben dit te melden.

Schroom niet om mij aan te spreken of me te mailen. Ook in gevallen als je dingen hoort of ziet gebeuren die niet door de beugel kunnen. Nu kan ik me voorstellen dat je soms ook twijfelt of iets wel of niet door de beugel kan. Ook bij twijfel mag je contact opnemen. Samen gaan we dan bekijken wat er aan de hand is en of er iets mee gedaan moet worden.

Je kunt me bereiken via: vertrouwenspersoon.hutaf@gmail.com

 

Groet Doreen

2015 Template created by Makorsoft